Vattenreningstabletter - Biocool Purify my drinking water, 250 tbl

I lager.
Antal: 22
279 kr

199 kr

Leverantör: Biocool

Biocool Purify my drinking water är till för alla som vill ha ett rent och fräscht dricksvatten i båten, husvagnen ochhusbilen. Den är också för dig som vill spara vatten hemma i t.ex.vattendunkar.

När produkten kommer i kontakt medvatten bildas stora mängder syre, vilket gör att bakterier intetrivs. Syret i vattnet gör dessutom att vattnet smakar gott. Precissom i kranen hemma.

Med Purify my drinking water hållervattnet sig rent i tre månader och är säkert att använda förbl.a. dricksvatten, tandborstning och matlagning.

Fungerar i alla typer avvattentankar av såväl metall som plast. En burk innehåller 250tabletter och räcker till 1250 liter vatten.


Användning

-Dosera 1 tablett till 5 litervatten

-Låt verka i 3 timmar föreanvändning

-Vid påfyllning av nytt vatten;dosera 1 tablett per liter vatten du fyller på

TIPS! Osäkerpå hur stor vattentanken är? Oftast finns svaret iinstruktionsboken. Ett annat sätt är att fylla tanken med10-litershinkar och helt enkelt räkna hur många hinkar som fåtplats. Tio hinkar = 100 liter vattentank.


Innehåll

En burk innehåller 250tabletter och räcker till 1250 liter vatten.

Innehåller: Natriumperkabonat ochnatriumkarbonat.

Fara. Kan intensifiera brand.Oxiderande. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador.Användarsteg 1-3. Steg tre haralternativ för lagring av vatten. Bildfilerna finns i samma mapp somdetta dokument.

Tabletter doseras direkt i vattentankenvid fyllning eller påfyllning nytt dricksvatten. Vänta i tre timmarinnan vattnet används.


I kontakt med dricksvattnet bildasstora mängder syre som gör att bakterier inte trivs och att vattnetsmakar gott.


 alternativt 

Vattnet kan tryggt sparas och användasför såväl dricksvatten och matlagning som tandborstning och tvätt.Passar alla typer av vattentankar och behållare.

Rent vatten, så funkar det!
Kranvatten är ett av våra mest reglerade livsmedel. Rent och gott vatten är något som vi ofta tar för givet att ha tillgång till i kranen där hemma. Men vad gör vi om vattnet i kranen sinar, hur förvarar vi vatten hemma på ett säkert sätt i en vattenduk eller PET flaska?
 
Allt handlar om hygien!
1. Tvätta händerna
2. Rengör alltid vattendunken och dess kork innan du fyller dem med vatten.
3. Fyll därefter på med kallt kranvatten och skruva på locket.
4. Använd alltid vatten som är ett godkänt dricksvatten.
 
Förvara dricksvatten hemma
Ställ vattenduken på en plats som är så sval och mörk som möjligt. I exempelvis en källare, balkong eller garderob. Man kan även fylla PET flaskor med kranvatten och lägga i frysen, tänkt då på att inte fylla flaskan full så den inte spricker när det bildas is.
 
Bibehåll kvalitén på dricksvattnet.
Det är allmänt känt att i stillastående vatten bildas snabbt en hinna på insidan av behållaren. Den hinnan består dels av mikroorganismer som finns i dricksvattnet, dels sådant som kan ha följt med ner i vattnet när vi fyllt på vattendunken. Successivt försämras vattenkvalitén beroende på hygien, kvalité på dricksvattnet, rörelse på vattnet, temperatur och solljus. Ett bra riktmärke är att aldrig dricka ett vatten som man känner sig osäker på eller som luktar illa eller inte smakar bra.  Det är helt enkelt många olika faktorer som kan påverkar vattenkvalitén.
 
Så här kan du tryggt förvara dricksvatten i tre månader.
Genom att använda BIOCOOLs metod för ett säkert dricksvatten kan man tryggt bevara dricksvatten i tre månader med två enkla steg:
1. Rengör med BIOCOOL Clean my water tank
2. Bibehåll vattenkvalitén med BIOCOOL Purify my drinking water
 
Vid användning
Vatten smakar som bäst när det är kallt och syrerikt. För bästa smak, ställ därför vatten i kylskåpet innan du ska dricka det.
 
Vad gör jag med mitt vatten efter tre månader?
Vatten smakar som bäst när det är kallt och syrerikt. För bästa smak, ställ därför vatten i kylskåpet innan du ska dricka det. Men, vad ska man göra med sitt vatten efter att man förvarat det i tre månader?
Om du har tillgång till rent dricksvatten från kranen, rekommenderar vi att du tömmer vattendunken, rengör den och fyller på med nytt kranvatten och doserar enl. instruktion på BIOCOOL Purify my drinking water. Om du inte har tillgång till nytt kranvatten att byta ut med, dosera igen enligt förpackningen. Då bibehålls vattnet fortsatt tjänligt.

Har man inte tillgång till ett vatten som man säkert vet är avsett för dricksvatten så koka alltid vattnet i minst 3 minuter. Då avlägsnas majoriteten av mikroorganismer, men eventuella tungmetall eller radon försvinner inte. Undvik därför att dricka vatten som inte är kontrollerat och verifierat som tjänligt dricksvatten.