Humle Svalöf E (SWE 22) Humleplanta

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

OBS: 2a sortering. Plantorna har tappat en del blad men går att plantera ändå. 

Fina humleplantor direkt från elitplantstationen i Kristianstad. ca 6-8 cm höga.

Ger ett öl med arom av tall/kåda/ceder. Torrhumlingen ger ett öl med en arom och smak av äpple. 

Blommar rikligt vid månadsskiftet juli till augusti från medellånga sidogrenar längst mer än växtens övre hälft. De runda, medelstora kottarna mognar under andra hälften av augusti. Den färska kotten har måttlig humledoft men den mogna kotten har ett för ölbryggning intressant oljeinnehåll med hög halt α-humulen. 'Svalöf E' är genetiskt mindre närstående sorterna 'Svalöf S', 'Mauritz 85' och den tjeckiska sorten 'Saaz' och ger i genbanken i Alnarp en god och rik skörd.

Denna sort kommer från en av de humleplantor som återfunnits från det växtförädlingsprojekt som pågick i Svalöv under mellankrigstiden. Denna humleplanta fanns kvarväxande i Svalövs utsädesförenings trädgård. Hans Heigl, som vid inventeringstillfället var trädgårdsmästare på Svalöv Weibull, menade att det är en av klonerna från det tidigare humleförädlingsprogrammet. Programmet som hade som mål att ta fram humlesorter anpassade till svenska odlingsförhållanden avslutades 1959.

Alfasyrahalten är 4,4 viktprocent. Oljehalten är hög (0,83 ml/100 g). Av fem vanliga oljor är halten myrcen: 22,2, β-caryophyllen: 13,8,  α-humulen: 43,4, farnecen: 3 och linalool: 1,0 (procent av det totala oljeinnehållet). Av det innehåll av polyfenoler som analyserats är halten iso-xanthohumol: 1,5 och 8-prenylnaringenin: 1,3 (mg/100g TS).